Barnarbete i choklad!

Publicerad 21/2, 2014

Anna-Sofia Winroth ställer frågor till kakaoindustrin. Varje fråga skickas sedan till sociala medier och till en journalist.

Fråga 2. Enligt FNs Barnkonvention, artikel nr 35, ska staten bekämpa all form av handel med barn. Hur kan det då på t ex en rainforrest alliance certifierad kakaoplantage i Ghana finnas barn i arbete från Mali och Burkina Faso? Kakaoindustrin VET att handel av barn sker över gränserna. Hur kan detta vara möjligt 25 år efter instiftandet av barnkonventionen och framförallt varför visar inte industrin upp större ansvar?

(Se t ex Miki Mistratis två dokumentärer eller åk till Västafrika...)

 

Barnkonventionen artikel 35:

Konventionsstaterna skall vidta lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra bortförande och försäljning av eller handel med barn för varje ändamål och i varje form.