Förbjudna kemikalier i choklad

Publicerad 22/2, 2014

Nestlé, Ferrero, Hershey´s och Cadbury m. fl visar på sina hemsidor upp bolagens råvaruprinciper. Det är en polerad fasad där fakta undanhålls. Ingen skriver t.ex att deras choklad kan innehålla farliga och förbjudna kemikalier.

Det borde vara en mänsklig rättighet att inte tvingas arbeta oskyddat med farliga kemikalier. Och en skyldighet av producenter att ansvara för råvarornas duglighet.

Fråga 3. Lindan (HCH) är ett bekämpningsmedel som används på en hel del kakaoplantager. Ämnet är förbjudet eftersom det anses vara cancerogent och är svårnedbrytbart. Detta regleras i bl. a Rotterdamkonventionen och Stockholmskonventionen om långlivade föroreningar. Lindan är systemiskt, vilket betyder att när giftet väl finns i marken suger rötterna upp ämnet och transporterar det till andra växtdelar. Flertalet studier påvisar rester av lindan i kakao (studier gjorda i bl. a Elfenbenskusten och Ghana). Hur kommer kakaoindustrin att tackla jordproblemen och när ska de förbjudna bekämpningsmedlen sluta användas?

Anna-Sofia Winroth ställer frågor till kakaoindustrin. Varje fråga skickas sedan till sociala medier och journalister.