Palmolja i choklad

Publicerad 1/3, 2014

När ska chokladindustrin ta ansvar för att en hållbar odlingsmetod och en god tillsättningsfilosofi av palmolja sker?

På bekostnad av människa, djur och natur, utvinns palmolja nu i högre grad än någonsin. Skövling att regnskog innebär bl.a att utrotningshotade djur hotas än mer.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrivningar om kakao- och chokladvaror §:4 får vegetabiliska fetter tillföras, de får högst utgöra 5 % av produktens färdiga vikt. Palmolja är nummer 2 av de tillåtna fetterna enligt bilaga 2.

Ett av problemen med palmolja är att den ökande konsumtionen i världen sker på bekostnad värdefull tropisk regnskog. 86 % av världsmarknadsproduktionen kommer från Indonesien. Snart finns ingen Indonesiskt urskog kvar.

Chokladindustrin har ett ansvar över att en hållbar odlingsmetod av palmolja tillämpas, t ex är Borneos orangutanger snart utdöda eftersom oljepalmplantager breder ut sig på deras naturliga habitat.

Chokladindustrin har även ett ansvar gällande sammansättningen av deras produkter. Billiga råvaror tar procentuell plats i produkter - allt för bolagens vinster. Där fyller palmoljan en funktion som inte är till gagn för vare sig människa, djur eller natur.