Sjuk av choklad

Publicerad 26/2, 2014

Fråga 7.Vilka destinationer har kakao som enligt EU anses otjänlig p.g.a för höga restvärden av bekämpningsmedel?

Varje år förbrukas otroliga mängder bekämpningsmedel inom kakaoproduktionen i världen.

Kakao från Nigeria, som importerats till EU, har vid flertalet tillfällen stoppats då den inte varit tjänlig som människoföda enl. livsmedelsnormer inom unionen. Bara i Nigeria går det åt ca 125-130.000 000 kg bekämpningsmedel per år – inom kakaoproduktionen. Som lösning har Nigeria beslutat att ett 20-tal bekämpningsmedel är belagda med restriktioner när kakaon har EU som slutstation.

Den osolidariska filosofin med att skeppa otjänlig kakao till länder med en sämre utvecklad apparat för livsmedelskontroll är ett resultat av global girighet, samma girighet som blundar för bruket av barnslavar.

Bolagen som handlar kakao i Västafrika är globala vilket gör Nigerias beslut skrämmande. När kakao väljs ut för att passa EU måste frågan ställas vart övrig kakao tar vägen.

Ett annat stort problem är att många av de bekämpningsmedlen som används inom kakaoproduktionen är systemiska. Detta innebär att de går in i växten, dels genom direktkontakt eller genom behandling av utsäde men också genom migration från rötter.

Anna-Sofia Winroth ställer frågor till kakaoindustrin. Varje fråga skickas sedan till sociala medier och journalister.